Takuuehdot

Takuuaika:

Takuuaika on asennustyön osalta kaksi (2) vuotta ja lasitusten raaka-aine- ja valmistusvirheiden osalta viisi (5) vuotta työntuloksen vastaanotosta tai todellisesta käyttöönotosta.

Takuun rajoitukset:

Takuu ei koske työntuloksen luovutuksen tai todellisen käyttöönoton jälkeistä puhdistusta.

Lasien ja sitä ympäröivien rakenteiden myöhempiä likaantumisesta johtuvia toimenpiteitä.

Lasien särkymistä, jos aiheutuu muusta kuin valmistusvirheestä.

Virheellisestä käytöstä tai ilkivallasta aiheutuvaa särkymistä.

Säätöjä, korjauksia ja varaosien vaihtoja, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta, asiakkaan tai asukkaan huolimattomasta käytöstä.

Vaurioita, jotka johtuvat rakenteiden painumisesta, laseihin kohdistuvasta normaalia suuremmasta rasituksesta, äkillisestä ennalta arvaamattomasta tuotteeseen kohdistuvasta tapahtumasta tai luonnon katastrofista.

Muutoksia, korjauksia tai uudelleenasennuksia, jotka on tehty valmistajan tai jälleenmyyjän hyväksymättä, eikä lisävarusteita tai erillisiä täydentäviä rakenteita.

Karkaistun lasin pinnassa mahdollisesti näkyviä, tai siitä heijastuvia erilaisia kuvioita.

Noudatamme Suomen Tasolasiyhdistys Ry:n takuuehtoja.

Bm-Lasi Oy